Statystyka

System : Linux s
PHP : 5.6.40
MySQL : 5.7.44
Czas : 22:06
Pamięć podręczna : Wyłączono
GZIP : Wyłączono
Użytkowników : 1
Artykułów : 25
Odsłon : 204722012 Projekt PDF Drukuj Email
Wpisany przez Stanisław Dechnik   
niedziela, 02 grudnia 2012 21:00

Projekt  2012


?Do Europy w poszukiwaniu nowych doświadczeń zawodowych

w sektorze budowlanym i hotelarskim?.


W projekcie wezmą udział uczniowie Technikum Budowlanego, o specjalizacji budownictwo ogólne oraz uczniowie Technikum Hotelarskiego. Zaplanowano wyjazd dwóch 18.-osobowych grup młodzieży szkoły.

Jako pierwsi udział w stażu wezmą uczniowie II i III klasy Technikum Hotelarskiego, którzy realizować będą 4 ? tygodniowy staż w Hiszpanii we współpracy z M.E.P. Europrojects Granada.

Drugą grupę stanowią uczniowie Technikum Budowlanego, którzy odbędą  3 - tygodniowy staż w Niemczech w Stowarzyszeniu Internationaler Bund (IB) we Frankfurcie n. Odrą.

Realizacja projektu, umożliwi młodym ludziom zdobycie nowej wiedzy i doskonalenie umiejętności praktycznych w dziedzinie technologii budowlanej oraz w zakresie fachowej i kompleksowej obsługi gościa w zakładach hotelarskich, zwiększenia umiejętności językowych oraz podwyższenia jakości pracy zgodnie z międzynarodowymi standardami.

Najważniejsze cele projektu:

  • doskonalenie i rozwijanie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji uczestników stażu w dziedzinie budownictwa i hotelarstwa w rzeczywistych warunkach pracy zawodowej w Unii Europejskiej,
  • poznanie organizacji, kultury pracy w zakładach budowlanych i hotelarskich w nowym środowisku zawodowym,
  • doskonalenie umiejętności komunikowania się w językach obcych w zakresie słownictwa zawodowego i branżowego,
  • przezwyciężanie barier kulturowych,
  • zwiększenie atrakcyjności absolwenta jako przyszłego pracownika, posiadającego kwalifikacje zawodowe rozszerzone o wymiar europejski i potwierdzone certyfikatami.
Poprawiony: poniedziałek, 10 czerwca 2013 18:07